funkce a příkazy

Správná konfigurace je základ pro každý prosperující systém. Vytvoření vlastního Minecraft serveru nebývá pro většinu lidí problém. Pro nastavení několika základních funkcí pak stačí umět používat Internet. Jakmile však dojde na větší projekt s desítkami propojených funkcí, jsou zapotřebí zkušenosti a odborná manipulace, aby nevznikly trhliny, představující riziko pro všechny hráče a značku serveru.

Vzhledem k množství modulů, které do hry přidávají stovky nových funkcí, jejichž výběr je individuální dle vedení daného Minecraft serveru, hráči většinou při příchodu do nového prostředí nevědí, jaké možnosti jim hra nabízí. Často přitom o potenciálu některých modulů neví ani samo vedení.

Snažíme se proto poskytnout našim hráčům veškeré důležité informace, aby u nás zbytečně nebloudily a nebyli nervózní z neznámých příkazů. Udržujeme si ověřené funkce a díky pravidelnému sledování jejich vývoje minimalizujeme možné problémy. Na základě potřeb hráčů pak přidáváme funkce nové.

obecné nastavení serveru

hráčské skupiny

Na našem serveru funguje propracovaný systém hráčských skupin, mezi které jsou rozděleny práva pro užívání funkcí na serveru. Mezi jednotlivými skupinami platí dědičná hierarchie s rozšířením o vlastní výhody, neboli funkce, které může "Hráč", platí také pro všechny vyšší skupiny, naopak však nikoliv. Výjimku tvoří kategorické dělení "VIP", což je rozvedeno v další sekci.

Hlavní skupinu našich hráčů tvoří "Patron", kam patří všichni hráči, kteří se na server dostali pomocí řádného procesu s vyplněním přihlášky. Každý takový hráč má právo na přidání až 2 kamarádů na server, za které poté nese zodpovědnost, a které může kdykoliv ze serveru vyškrtnout. Takto přidaní hráči spadají do základní skupiny "Hráč" a mají povoleny pouze základní funkce, dokud se sami nerozhodnou posunout výše pomocí řádně vyplněné přihlášky, nebo finanční podpory.

HRÁČ

 • Aktivace mech. dveří
 • Aktivace mech. mostu
 • Aktivace mech. výtahu
 • Hlas v hlasování
 • Nahlášení problému
 • Ochrana pozemku
 • Používání portálů
 • Status AFK
 • Teleport domů
 • Teleport na spawn
 • Teleport na warp
 • Uložení pozice domů
 • Ignorování hráče
 • Uzamykání majetku
 • Využívání mech. potrubí
 • Přístup do CREATIVE světa
 • In-game e-mailová schránka
 • Zaslání soukromé zprávy

PATRON

 • Aktivace mech. přepínačů
 • Barevné kódy pro cedulky
 • Čtení obsahu knihovny
 • Individuální změna času
 • In-game kalkulačka
 • Lepší drop hlav z mobů
 • Přidání až 2 kamarádů
 • RPG systém McMMO
 • Sezení na schodech
 • Spouštění hlasování
 • Uložení 2 pozic domů
 • Uvazování zvířat
 • Virtuální crafting table
 • Vytvoření mech. dveří
 • Vytvoření mech. mostu
 • Vytvoření mech. potrubí
 • Vytvoření mech. výtahu
 • Získání hlavy hráče

VIP

 • Barevné kódy v chatu
 • Barevné kódy pro kovadlinu
 • Helma z libovolného blocku
 • Integrovaný obvod AND
 • Integrovaný obvod NAND
 • Integrovaný obvod Pulser
 • Integrovaný obvod Repeater
 • Integrovaný obvod T-Flop
 • Integrovaný obvod XNOR
 • Integrovaný obvod XOR
 • Podpora URL v chatu
 • Teleport hráče k sobě
 • Ukládání XP do lahviček
 • Uložení 2+ pozic domů
 • Uvazování příšer
 • Vytvoření mech. přepínačů
 • Vytvoření krycího jména
 • Zachování XP při úmrtí

kategorie vip

Skupina "VIP" má na našem serveru speciální dělení do 3 kategorií, kdy způsob získání je pro každou z nich jiný. Snažíme se, aby u nás neplatilo pravidlo Pay2Win, kdy musí hráčí pořádně zaplatit, aby mohli hrát, ale aby byli rozdělení na základě vlastních zásluh a zájmu o tento server.

Z tohoto důvodu je u nás možné získat "Komunitní VIP", které mohou hráči získat buďto za věrnost serveru delší jak 3 roky, nebo je uvedeno jako hlavní výhra v některé ze soutěží, kde je potřeba naplno využít svých schopností, a nebo za aktivní podporu za hranicemi působnosti serveru.

Dále je tady "Sponzorské VIP", které může získat kterýkoliv hráč, který finančně přispěje alespoň minimální částkou na chod serveru. Ze statistik vyplývá, že tuto možnost volí především hráči, kteří u nás hrají delší dobu a zdejší komunitu berou jako svou druhou rodinu. Veškeré informace naleznete v sekci VIP.

Nakonec je tady "Platinové VIP", které se nedá získat věrností, aktivitou ani penězi, ale přiděluje se automaticky, když se hráči podaří získat obě výše uvedené hodnosti. Zatímco obě výše uvedené skupiny jsou oddělené a nevede mezi nimi žádná vazba, tato skupina obě kombinuje a přidává několik posledních funkcí, které je možné v rámci bezpečnosti získat.

KOMUNITNÍ

 • Mech. detektor počasí
 • Nakrmení sama sebe
 • Příruční ampérmetr
 • Pečení surovin v truhle
 • Světelný kámen
 • Uhašení sama sebe
 • Uložení 4 pozic domů
 • Vytvoření ohňostroje

SPONZORSKÉ

 • Imunita vykopnutí při AFK
 • Teleport na hráče
 • Teleport na místo smrti
 • Maskování na online mapě
 • Použití super-krupáče
 • Přístup na plný server
 • Uložení 6 pozic domů
 • Změna skinu své postavy

PLATINOVÉ

 • Mech. dispenser
 • Mech. zarůstání trávou
 • Omezené létaní
 • Oprava bugnuté lávy
 • Oprava bugnuté vody
 • Spawnery na zvířata
 • Uložení 8 pozic domů
 • Vytvoření warpu

kompletní seznam všech dostupných herních příkazů

Doba načtení: 4.2 ms