funkce a příkazy

Správná konfigurace je základ pro každý prosperující systém. Vytvoření vlastního Minecraft serveru nebývá pro většinu lidí problém. Pro nastavení několika základních funkcí pak stačí umět používat Internet. Jakmile však dojde na větší projekt s desítkami propojených funkcí, jsou zapotřebí zkušenosti a odborná manipulace, aby nevznikly trhliny, představující riziko pro všechny hráče a značku serveru.

Vzhledem k množství modulů, které do hry přidávají stovky nových funkcí, jejichž výběr je individuální dle vedení daného Minecraft serveru, hráči většinou při příchodu do nového prostředí nevědí, jaké možnosti jim hra nabízí. Často přitom o potenciálu některých modulů neví ani samo vedení.

Snažíme se proto poskytnout našim hráčům veškeré důležité informace, aby u nás zbytečně nebloudily a nebyli nervózní z neznámých příkazů. Udržujeme si ověřené funkce a díky pravidelnému sledování jejich vývoje minimalizujeme možné problémy. Na základě potřeb hráčů pak přidáváme funkce nové.

obecné nastavení serveru

hráčské skupiny

Na našem serveru funguje propracovaný systém hráčských skupin, mezi které jsou rozděleny práva pro užívání funkcí na serveru. Mezi jednotlivými skupinami platí dědičná hierarchie s rozšířením o vlastní výhody, neboli funkce, které může "Hráč", platí také pro všechny vyšší skupiny, naopak však nikoliv. Výjimku tvoří kategorické dělení "VIP", což je rozvedeno v další sekci.

Hlavní skupinu našich hráčů představuje "Patron", kam se řadí všichni hráči, kteří se na server dostali pomocí řádného procesu s vyplněním přihlášky. Každý takto zařazený hráč má právo na přidání až 2 kamarádů na server, za které poté nese zodpovědnost, a které může kdykoliv ze serveru odebrat. Tito hráči se řadí do základní skupiny "Hráč", kde mají povoleny pouze základní funkce a zbytek je jim odepřeno, pokud se sami nerozhodnou pomocí řádně vyplněné přihlášky, nebo zakoupením VIP, posunout výše.

HRÁČ

 • Aktivace mech. brány
 • Aktivace mech. dveří
 • Aktivace mech. mostu
 • Aktivace mech. výtahu
 • Hlas v hlasování
 • Ignorování hráče
 • Nahlášení problému
 • Ochrana pozemku
 • Používání portálů
 • Status AFK
 • Teleport domů
 • Teleport na spawn
 • Teleport na warp
 • Uložení pozice domů
 • Uzamykání majetku
 • Využívání mech. potrubí
 • Zaslání in-game e-mailu
 • Zaslání soukromé zprávy

PATRON

 • Aktivace mech. přepínačů
 • Čtení obsahu knihovny
 • Individuální změna času
 • In-game kalkulačka
 • Lepší drop hlav z mobů
 • Přidání až 2 kamarádů
 • RPG systém McMMO
 • Sezení na schodech
 • Spuštění hlasování
 • Uložení 2 pozic domů
 • Uvazování zvířat
 • Virtuální crafting table
 • Vytvoření mech. brány
 • Vytvoření mech. dveří
 • Vytvoření mech. mostu
 • Vytvoření mech. potrubí
 • Vytvoření mech. výtahu
 • Získání hlavy hráče

VIP

 • Barevné kódy pro cedulky
 • Barevné kódy pro kovadlinu
 • Helma z libovolného blocku
 • Integrovaný obvod AND
 • Integrovaný obvod NAND
 • Integrovaný obvod Pulser
 • Integrovaný obvod Repeater
 • Integrovaný obvod T-Flop
 • Integrovaný obvod XNOR
 • Integrovaný obvod XOR
 • Podpora URL v chatu
 • Teleport hráče k sobě
 • Ukládání XP do lahviček
 • Uložení 2+ pozic domů
 • Uvazování příšer
 • Vytvoření mech. přepínačů
 • Vytvoření krycího jména
 • Zachování XP při úmrtí

kategorie vip

Skupina "VIP" má na našem serveru speciální dělení do 3 kategorií, kdy způsob získání je pro každou z nich jiný. Snažíme se, aby u nás neplatilo pravidlo Pay2Win, kdy musí hráčí pořádně zaplatit, aby mohli hrát, ale aby byli rozdělení na základě vlastních zásluh a zájmu o tento server.

Z tohoto důvodu je u nás možné získat "Komunitní VIP", které mohou hráči získat buďto za věrnost serveru delší jak 3 roky, nebo je uvedeno jako hlavní výhra v některé ze soutěží, kde je potřeba naplno využít svých schopností, a nebo za aktivní podporu za hranicemi působnosti serveru.

Dále je možné získat "Předplacené VIP", které si může zakoupit kterýkoliv hráč a podpořit tím chod a vylepšování serveru. Ze statistik vyplývá, že tuto možnost volí především hráči, kteří u nás hrají delší dobu a zdejší komunitu berou jako svou druhou rodinu. Veškeré informace a detaily k platbě naleznete v sekci VIP.

Nakonec je tady "Platinové VIP", které se nedá získat věrností, aktivitou ani koupit, ale získává jej automaticky každý hráč, kterému se podaří získat obě výše uvedené hodnosti. Zatímco obě výše uvedené skupiny jsou oddělené a nevede mezi nimi žádná vazba, platinové obě tyto skupiny kombinuje a rozšířuje o několik posledních funkcí, které je v rámci bezpečnosti možné získat.

KOMUNITNÍ

 • Mech. detektor počasí
 • Nakrmení sama sebe
 • Obvodový ampérmetr
 • Světelný kámen
 • Uhašení sama sebe
 • Uložení 4 pozic domů
 • Pečení surovin v truhle
 • Vytvoření lepší mech. brány
 • Vytvoření ohňostroje

PŘEDPLACENÉ

 • Barevné kódy v chatu
 • Imunita vykopnutí při AFK
 • Teleport na chráněné území
 • Teleport na hráče
 • Teleport na místo smrti
 • Maskování na online mapě
 • Použití super-krupáče
 • Přístup na plný server
 • Spawnery na zvířata
 • Uložení 6 pozic domů
 • Změna skinu své postavy

PLATINOVÉ

 • Mech. hnojení plodin
 • Omezené létaní
 • Spawnery na příšery
 • Uložení 8 pozic domů
 • Vytvoření warpu
 • Zjištění semínka světa

Vzhledem ke svému rozsahu je tato stránka stále ve vývoji.

Na odkazu níže naleznete kompletní seznam dostupných příkazů.

kompletní seznam všech dostupných herních příkazů

Doba načtení: 0.8 ms